ภาษาเกาหลี ยาก หรือ ง่าย ?

22 ธันวาคม 2023

Google+
Line

ภาษาเกาหลี ยาก หรือ ง่าย ?


ความยากในการเรียนรู้ภาษาเกาหลีจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความคล่องตัวของแต่ละคนในการเรียนภาษาต่าง ๆ ภาษาเกาหลีมีความซับซ้อนในระดับหนึ่ง โดยมีระบบการเขียนและการออกเสียงที่ต่างจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ


ปัจจัยที่อาจทำให้ภาษาเกาหลีดูยากสำหรับบางคน: 


1. การออกเสียง ถึงแม้ว่าภาษาเกาหลีจะมีตัวอักษรและสระน้อยกว่าภาษาไทย ทำให้เรียนรู้ตัวอักษรและสระได้เร็ว อ่านได้เร็ว แต่การออกเสียงมีความซับซ้อน มีกฏการออกเสียงต่าง ๆ มากมาย ไม่ได้อ่านตรงตามที่เขียนทั้งหมด รวมถึงมีการโยงเสียงระหว่างคำด้วย บางสระและตัวสะกดไม่มีในภาษาไทย ทำให้ออกเสียงยากสำหรับคนไทย


2. ระบบภาษา ภาษาเกาหลีมีระบบภาษาที่ซับซ้อน มีไวยากรณ์และตัวชี้ที่ไม่มีในภาษาไทย ทำให้การเรียนตัวชี้ และไวยากรณ์ค่อนข้างยากสำหรับคนไทย มีไวยากรณ์ที่คล้ายกันเยอะ ต้องเรียนรู้ข้อแตกต่างของแต่ละไวยากรณ์และวิธีการใช้ให้ถูกต้อง


3. ระดับภาษา ภาษาเกาหลีมีหลายระดับ ความสุภาพ ความเป็นทางการ ความเป็นกันเอง ซึ่งบางระดับภาษาไม่เพียงแต่เปลี่ยนรูปไวยากรณ์ อาจจะต้องเปลี่ยนคำศัพท์บางคำ และต้องเลือกใช้ระดับภาษาให้ถูกต้องกับสถาการณ์และผู้ที่เรากำลังสนทนาด้วย


แต่อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ภาษาไม่ได้ขึ้นอยู่กับความยากหรือง่ายของภาษานั้น ๆ เท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับความพยายาม ความขยัน วิธีการเรียน การนำไปใช้ ของแต่ละคนด้วย ผู้สอนในฐานะที่ผ่านการเรียนและการสอนภาษาเกาหลีมาอย่างยาวนาน อยากบอกว่าภาษาเกาหลีไม่ได้ยากเกินไป หากเรามีแพชชั่น มีความพยายาม มีแรงบันดาลใจ ก็ไม่ยากที่จะเก่งภาษาเกาหลีได้ มีนักเรียนจำนวนมากที่เริ่มจากศูนย์จนใช้ภาษาเกาหลีได้คล่อง หากมีคนทำได้ จงเชื่อมั่นว่าเราก็ทำได้เช่นกันค่ะ!! เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ ^^

Google+
Line