เรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง VS มีครูสอน

22 ธันวาคม 2023

Google+
Line

เรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง VS มีครูสอน


หลาย ๆ คนอาจจะมีคำถามว่า ภาษาเกาหลีสามารถเรียนด้วยตัวเองได้ไหม หรือจำเป็นต้องมีคนสอน เรามาดูข้อแตกต่างระหว่างเรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเองกับเรียนกับครูกันค่ะ


1. วินัยกับการจัดการเวลา

การเรียนด้วยตัวเองนั้น จำเป็นต้องมีวินัย อดทน และไม่ย่อท้อต่อการเรียน เพราะไม่มีผู้สอนมากำหนดเวลาหรือบังคับให้เราเข้าเรียนตามเวลาได้ เราจำเป็นต้องจัดตารางเรียนด้วยตนเอง และทำให้ได้ตามนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่เรียนด้วยตัวเองคือ หลาย ๆ คนไม่สามารถทำตามตารางเรียนที่ตนเองวางไว้ได้ ทำให้การเรียนไม่คืบหน้า และเลิกเรียนไปในที่สุด ในทางตรงกันข้าม การเรียนแบบมีคนสอนนั้น มีเวลาเรียนที่ต้องกำหนดไว้ เข้าเรียนตามเวลาที่นัดกับครู ทำให้เป็นการบังคับตัวเองให้เข้าเรียนไปในตัว


2. เริ่มเรียนจากตรงไหน!?

ปัญหาที่คนเรียนด้วยตนเองมักจะพบเจอก็คือ ต้องเริ่มเรียนจากอะไรก่อน เรียนตัวอักษร พยัญชนะ สระ แล้วต้องเรียนอะไรต่อ เป็นคำถามที่ผู้สอนได้รับอยู่เสมอ ซึ่งผู้สอนแนะนำว่าให้มีตำราสัก 1 เล่ม เป็นแนวทาง ว่าควรเรียนอะไรก่อนหลัง เนื่องจากตำราส่วนมากจะเรียงเนื้อหาจากง่ายไปยาก แต่ทว่าแต่ละตำราก็มีการเรียงเนื้อหาไม่เหมือนกัน หากไม่มีตำราเลย ก็เป็นการยากที่จะวางแผนการเรียน เพราะผู้เรียนจะไม่รู้ว่าต้องเรียนอะไรก่อน ส่วนการเรียนกับครูนั้น จะมีการเรียนที่เป็นระบบ เรียงจากง่ายไปยาก ทั้งคำศัพท์ก็จะเริ่มจากคำศัพท์พื้นฐาน ไวยากรณ์ก็เริ่มจากไวยากรณ์ที่ง่ายและได้ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน ไม่ทำให้เราหลงทาง ประหยัดเวลามากกว่าการเรียนแบบไม่รู้ทิศทาง


3. เมื่อสงสัย มีคำถาม

การศึกษาด้วยตนเองจากตำราอาจไม่ตอบโจทย์สำหรับทุกคนเสมอไป เพราะบางครั้ง การอ่านตำราก็ไม่ได้ทำให้เข้าใจในเนื้อหาหรือหลักภาษาอย่างถ่องแท้ เมื่อพบสิ่งที่สงสัย หรือไม่เข้าใจ ก็ไม่รู้จะไปถามใคร หากมีครูสอน ทำให้ไม่ต้องทำความเข้าใจด้วยตัวเอง มีครูอธิบายให้เข้าใจ หากไม่เข้าใจก็สามารถถามได้ตลอดเวลา ทำให้ทั้งประหยัดเวลา และได้รับความรู้ที่ถูกต้องอีกด้วย


4. ข้อยกเว้นต่างๆ ที่อาจไม่ได้มีบอกในหนังสือ

ภาษาเกาหลีมีความซับซ้อน และมีกฏข้อยกเว้นต่าง ๆ ในแต่ละไวยากรณ์ค่อนข้างเยอะ หลาย ๆ กฏเป็นการยากที่จะทำความเข้าใจได้โดยการอ่านจากตำรา และไม่ใช่ทุกกฏการใช้งานจะถูกใส่ไว้ในตำรา หลาย ๆ ตำรามีเพียงการใช้งานเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีบอกกฏหรือข้อยกเว้นไว้ หากผู้เรียนไม่ทราบกฏเหล่านั้น อาจทำให้ใช้ผิดได้


5. เทคนิคต่างๆ จากครู

การเรียนกับครูคนไทยนั้น เนื่องจากเป็นผู้ใช้ภาษาเดียวกัน ครูเองก็ผ่านการเรียนมาก่อน ทำให้เข้าใจนักเรียนไทย เข้าใจว่านักเรียนงงตรงไหน ต้องอธิบายอย่างไรจึงจะเข้าใจ พร้อมกับสามารถบอกเคล็ดลับการเรียน และเทคนิคการจำต่าง ๆ เฉพาะตนให้กับนักเรียนได้ ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็ว โดยเฉพาะการเรียนกับผู้มีประสบการณ์สอน ที่ผ่านการสอนมาเยอะ ยิ่งทำให้มีเทคนิคเยอะที่พร้อมจะแชร์ให้ผู้เรียนได้

Google+
Line