ทำไมต้องเรียนกับ ReanKorean

22 ธันวาคม 2023

Google+
Line

ทำไมต้องเรียนกับ ReanKorean


1. ผู้สอนจบจากเอกภาษาเกาหลีโดยตรง มีผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK (Test of Proficiency in Korean) ระดับ 6 (ระดับสูงสุด) มีความรู้และเข้าใจในภาษาเกาหลีเป็นอย่างดี และเนื่องจากเป็นผู้เรียนมาก่อน ทำให้มีความเข้าใจนักเรียนที่เริ่มต้นเรียน ว่าจุดไหนที่มีปัญหา และจะอธิบายให้เข้าใจได้อย่างไร รวมถึงมีประสบการณ์สอนถึง 8 ปี สอนนักเรียนมาเป็นจำนวนมาก ทำให้เข้าใจนักเรียนหลากหลายช่วงวัย มีการอธิบายช้า ๆ ไม่ไปเร็วเกิน นักเรียนสามารถเรียนได้เข้าใจแน่นอน


2. ผู้สอนเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เกาหลี เป็นระยะเวลา 1 ปี มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่ประเทศเกาหลี ได้เรียนรู้วัฒนธรรม คำพูด ประโยคที่คนเกาหลีใช้จริง สามารถแชร์เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศเกาหลี พร้อมอธิบายเหตุผล ที่มาที่ไปของภาษาเกาหลีโดยอิงจากวัฒนธรรมได้ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาเกาหลีไปพร้อม ๆ กับเข้าใจคนเกาหลี และวัฒนธรรมเกาหลี


3. ผู้สอนมีประสบทำงานในบริษัทเกาหลี ล่าม แปล แชร์ประสบการณ์ให้ฟังได้! หลังจบการศึกษาปริญญาตรี วิชาเอกภาษาเกาหลี ผู้สอนได้ทำงานที่หลากหลาย ทั้งในด้านการแปล การล่าม การทำงานในบริษัทเกาหลีในตำแหน่งอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาเกาหลี (Korean Speaking) แชร์ประสบการณ์ทำงานในสายงานต่าง ๆ ให้นักเรียนที่สนใจอยากทำงานโดยใช้ภาษาเกาหลีได้


4. เรียนสนุก ไม่เคร่งเครียด ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ปูพื้นฐานแน่น เรียนกับเราไม่มีการสอนแบบเคร่งเครียด เน้นให้ผู้เรียนสนุก ค่อย ๆ สอนอย่างละเอียด และได้รับความรู้ที่ถูกต้อง เน้นปูพื้นฐานแน่น เพราะหากพื้นฐานเบื้องต้นไม่แน่น จะทำให้เรียนต่อไปในระดับสูงได้ยาก ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนพื้นฐานอย่างละเอียด รวมถึงเข้าใจเหตุผลและที่มาที่ไป และสามารถนำไปใช้ได้จริง


5. มีทริคและเทคนิคการสอนเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นการจำตัวอักษร คำศัพท์ อธิบายไวยากรณ์ยาก ๆ ให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย ๆ ทริคต่าง ๆ ที่ผู้สอนค้นพบระหว่างที่เรียนอยู่ รวมถึงที่ค้นพบจากการสอนนักเรียนมาเป็นจำนวนมาก จะช่วยให้ทุกคนเรียนภาษาเกาหลีได้ง่ายยิ่งขึ้น

Google+
Line